News Ticker

Menu

This Blog is protected by DMCA.com

Browsing "Older Posts"

Biểu thuế xuất nhập khẩu file Excell luôn cập nhật

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019 / No Comments

Biểu thuế xuất nhập khẩu file Excell luôn cập nhật
biểu thế xnk file excel

biểu thế xnk file excel
  • BIỂU THUẾ XNK 2019 (Bản cập nhật ngày 12/05/2019)
  • Gửi đến các bạn file biểu thuế XNK 2019 bản cập nhật mới nhất đến ngày 12/05/2019.
  • Trong bản cập nhật lần này, tích hợp thêm các danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế theo Quyết định số 583/QĐ-TCHQ ngày 22/03/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vào cột “Chính sách mặt hàng theo mã HS” để thuận tiện cho CBCC Hải quan tra cứu cũng như thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp được biết để qua đó góp phần nâng cao tính tuân thủ trong khai báo và làm thủ tục.
  • Trường hợp khi khai báo mã hàng tương ứng với cột chính sách mặt hàng theo mã HS có nội dung tham chiếu đến các danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về phân loại, rủi ro về mức thuế, rủi ro về thuế nhập khẩu bổ sung, các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ nội dung khai báo, nếu không chắc chắn về tính chính xác của mã hàng khai báo thì liên hệ chi cục hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn, tránh trường hợp bị xử phạt vi phạm, ấn định, truy thu do khai báo sai mã hàng, thuế suất, đặc biệt là các dòng hàng có mô tả và thuộc phạm vi điều chỉnh của Chương 98 - Nghị định 125/2017/NĐ-CP.

Download Biểu Thuế XNK 2019
Nguồn: Chi cục Hải Quan Cảng Cái Lân

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Fundo kết nối bluetooth với đồng hồ thông minh

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019 / No Comments
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Fundo kết nối bluetooth với đồng hồ thông minh
- Khặc phục vấn đề không tìm thấy thiết bị