News Ticker

Menu

This Blog is protected by DMCA.com

Chứng nhận xuất xứ C/O 3 bên hợp lệ

C/O 3 bên như thế nào là hợp lệ khi các quy định không rõ ràng và thống nhất giữa các quốc gia sử dụng. Chúng ta nắm vững các cơ sở pháp lý sau để không bị bác C/O 3 bên nhé.
Updating: Hiện nay C/O 3 bên form D nếu bên thứ 3 cùng nước với nhà sản xuất thì không cần tick vào ô thứ 13 nhé, theo Số: 997/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 02 năm 2017
997/TCHQ-GSQL
997/TCHQ-GSQL
 Hiện nay vẫn còn khá nhiều vướng mắc về chứng nhận xuất xứ 3 bên (C/O 3 bên ở đây bao gồm các C/O form E, C/O form D ... mà trong đó có ít nhất 3 bên được thể hiện trên nội dung C/O) mà mấu chốt là ô số 13 trong C/O không có dấu tick vào mục “Third party invoicing” và C/O bị bác và các bạn không biết là căn cứ vào đâu lại bị bác. Mình xin dẫn chứng một số quy định và tiền lệ để khẳng định rằng chắc chắn C/O 3 bên sẽ bị bác nếu không tích vào “Third party invoicing”.
Trước tiên cùng tìm hiểu như thế nào là hóa đơn bên thứ ba:
Tại công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương về hóa đơn bên thứ ba trong ACFTA có hướng dẫn như sau:
“Hóa đơn Bên thứ ba” là hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một Nước thứ ba (trong hoặc ngoài ACFTA) hoặc bởi một nhà xuất khẩu có trụ sở đặt tại các Bên tham gia Hiệp định ACFTA là đại diện cho công ty đó. Nước thứ ba là Nước/Vùng lãnh thổ phát hành hóa đơn mà không phải là Nước/Vùng lãnh thổ xuất khẩu/nhập khẩu.”
Theo công văn trên, nếu có 3 công ty tham gia giao dịch: Công ty A (Tại Trung Quốc) bán cho Công ty B (Ở Trung Quốc hoặc ở nước khác), Công ty B bán cho Công ty C (Công ty Việt Nam) thì ta có 2 trường hợp như sau:
- Trường hợp thỏa mãn hóa đơn nước thứ 3:
+ Công ty B (Đứng tại ô số 7 trong C/O): Công ty tại Bangladesh (Công ty B có thể ở trong hoặc ngoài ACFTA đều không quan trọng, công văn trên nói hơi thừa)
+ Công ty A (Đứng tại ô số 1 trên C/O): Công ty tại Trung Quốc
+ Công ty C (Đứng tại ô số 2 trên C/O): Công ty Việt Nam
+ Hàng đi trực tiếp từ Trung Quốc qua Việt Nam
=> Hóa đơn do Công ty B phát hành cho Công ty Việt Nam gọi là hóa đơn bên thứ ba => Phải tick vào ô 13 mục “Third party invoicing” theo điểm d khoản 14 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương: “Trường hợp hóa đơn phát hành tại bên thứ ba theo quy định tại Điều 23, Phụ lục 2 thì đánh dấu vào ô “Third Party Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên Nước mà công ty này đặt trụ sở tại nước đó phải được ghi rõ tại ô số 7”
- Trường hợp không phải hóa đơn nước thứ 3:
+ Công ty B (Đứng tại ô số 7 trong C/O): Công ty tại Trung Quốc
+ Công ty A (Đứng tại ô số 1 trên C/O): Công ty tại Trung Quốc
+ Công ty C (Đứng tại ô số 2 trên C/O): Công ty Việt Nam
+ Hàng đi trực tiếp từ Trung Quốc qua Việt Nam
=> Hóa đơn do Công ty B tại TQ phát hành cho Công ty C tại VN, đây là trường hợp mua bán 3 bên nhưng không có quy định tại công văn 12149/BCT-XNK ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương về hóa đơn bên thứ ba. Tuy nhiên theo công văn số 1733/GSQL-TH ngày 25/12/2014 của Cục giám sát quản lý Hải Quan trả lời công văn số 2932/HQĐNa-GSQL ngày 12/12/2014 thì trường hợp này cũng được coi là hóa đơn do bên thứ ba phát hành. Vì vậy chiếu theo quy định vẫn phải tick vào ô 13 mục : “Third party invoicing”.
Và để hợp lệ cần chú ý thêm các tiêu chí sau:
+ Ô số 1: Tên, địa chỉ, nước của công ty A tại Trung Quốc.
+ Ô số 2: Tên, địa chỉ, nước của Công ty mua hàng (nhập khẩu) tại Việt Nam.
+ Ô số 7: Tên và nước của Công ty B.
+ Ô số 10: Số hóa đơn thương mại giữa Công ty tại Việt Nam và Công ty B.
+ Ô số 13: Tick vào mục Third Party Invoicing.
Bản sao của hóa đơn bên thứ ba phải được nộp cùng với C/O mẫu E cho cơ quan Hải quan Bên nhập khẩu. (Điều 23 Phụ lục II Thông tư 36/2010/TT-BCT)
Lưu ý:
  • Có một số trường hợp C/O form E của Trung Quốc không tick vào ô 13 mục “Third party invoicing” là do quan hệ giữa Công ty A và Công ty B không phải quan hệ mua bán mà chỉ là quan hệ ủy quyền, thuê làm C/O nên bên Trung Quốc không chấp nhận tick vào mục này dẫn đến sẽ bị bác C/O ở Việt Nam.
  • Công ty A có thể là nhà sản xuất cũng có thể là nhà thương mại, không có quy định nào yêu cầu A phải là nhà sản xuất mới hợp lệ.
  • Khi mua qua công ty thương mại thì phải sử dụng C/O 3 bên, vì bên Trung Quốc luôn yêu cầu phải có thông tin nhà sản xuất trên C/O.
  • Nên trao đổi trước với đối tác Trung Quốc tránh ăn phải C/O form E 3 bên ủy quyền không tick vào ô 13, trường hợp đàm phán không được chuyển phương án mua bán 2 bên hoặc inbox mình tư vấn
Hình ảnh C/O 3 bên form D và form E chuẩn
C/O 3 bên form D và form E chuẩn

C/O 3 bên form D và form E chuẩn
C/O 3 bên form D và form E chuẩn
Nguồn: https://www.zelola.com/tin-tuc/blog-tin-tuc/chungnhanxuatxu3benhople

Share This:

Post Tags:

Zelola Shop

Chuyên thời trang cao cấp dành cho nam nữ mọi lứa tuổi.

No Comment to " Chứng nhận xuất xứ C/O 3 bên hợp lệ "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like https://youtu.be/dmClGzFdIuk